Menu główne

Linki

Aktualności
Poniedziałek 16-06-2014

Zapytanie ofertowe - usługi szkoleniowe
Przedmiotem Zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie na rzecz Zamawiającego usług szkoleniowych ramach projektu "Znowu aktywni - program aktywnej integracji w Gminie Czarnożyły" ....więcej w zakładkach Przetargi Znowu Aktywni

Środa 09-04-2014

Zapytanie ofertowe - usługi szkoleniowe
Przedmiotem Zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie na rzecz Zamawiającego usług szkoleniowych ramach projektu "Znowu aktywni - program aktywnej integracji w Gminie Czarnożyły" ....więcej w zakładkach Przetargi Znowu Aktywni

Wtorek 09-07-2013

Zapytanie ofertowe - zorganizowanie wycieczki integracyjnej
Przedmiotem Zamówienia jest organizacja dwudniowej wycieczki integracyjnej ramach projektu "Znowu aktywni - program aktywnej integracji w Gminie Czarnożyły"....więcej w zakładkach Przetargi Znowu Aktywni

Piątek 05-04-2013

Wybór najkorzystniejszej oferty
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty...więcej w zakładkach Przetargi Znowu Aktywni

Czwartek 14-03-2013

Zapytanie ofertowe - prowadzenie usług szkoleniowych
Przedmiotem Zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie na rzecz Zamawiającego usług szkoleniowych ramach projektu "Znowu aktywni - program aktywnej integracji w Gminie Czarnożyły"....więcej w zakładkach Przetargi Znowu Aktywni

Piątek 21-12-2012

Spotkanie wigilijne - podsumowanie projektu
W dniu 19.12.2012r. uczestnicy i realizatorzy projektu "Znowu aktywni-program aktywnej integracji w gminie Czarnożyły" oraz zaproszeni goście wzięli udział w spotkaniu wigilijnym, które jednocześnie było spotkaniem podsumowującym realizację projektu w 2012r.....więcej w zakładce Znowu Aktywni

Piątek 30-11-2012

Zakończenie projektu
Realizacja projektu "Znowu aktywni-program aktywnej integracji w gminie Czarnożyły" w 2011r. zbliża się do końca. W dniach 8 i 14 listopada miały miejsce indywidualne spotkania uczestników z doradcą zawodowym i psychologiem....więcej w zakładce Znowu Aktywni

Środa 17-10-2012

Program szkoleniowo doradczy
Beneficjenci Ostateczni projektu systemowego "Znowu aktywni-program aktywnej integracji w gminie Czarnożyły" w miesiącu wrześniu uczestniczyli w następującym programie szkoleniowo-doradczym...więcej w zakładce Znowu Aktywni

Środa 12-09-2012

Zajęcia w ramach projektu systemowego
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o zajęciach w jakich wzięli udział uczestnicy projektu systemowego "Znowu aktywni-program aktywnej integracji w gminie Czarnożyły" ...więcej w zakładce Znowu Aktywni

Poniedziałek 06-08-2012

Realizacja programu szkoleniowego
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnożyłach informuje, iż w ramach projektu systemowego "Znowu aktywni-program aktywnej integracji w gminie Czarnożyły" w 2012r. zrealizowano dotychczasowo następujący program szkoleniowo-doradczy dla 7 osób...więcej w zakładce Znowu Aktywni

Piątek 06-07-2012

Wybór najkorzystniejszej oferty
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty...więcej w zakładkach Przetargi Znowu Aktywni

Środa 13-06-2012

Zapytanie ofertowe.
Dotyczy: zapytania ofertowego na zorganizowanie dwudniowej wycieczki integracyjnej w ramach projektu "Znowu aktywni - program aktywnej integracji w gminie Czarnożyły" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego....więcej w zakładkach Przetargi Znowu Aktywni

Piątek 25-05-2012

Wycieczka do łódzkiego ZOO.
W dniu 23.05.2012r. beneficjenci projektu systemowego i osoby z ich środowiska - głównie dzieci, uczestniczyli w wycieczce integracyjnej, która dała możliwość zapoznania się ze sobą osób uczestniczących i pokazała możliwości aktywnego spędzania czasu wolnego....więcej w zakładkach Znowu Aktywni

Środa 16-05-2012

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - zorganizowanie jednodniowej wycieczki turystycznej.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnożyłach zawiadamia o wyborze oferty na zorganizowanie jednodniowej wycieczki do Łodzi dla dzieci i uczestników projektu systemowego "Znowu aktywni - program aktywnej integracji w gminie Czarnożyły"....więcej w zakładkach Przetargi Znowu Aktywni

Piątek 04-05-2012

Zapytanie ofertowe - zorganizowanie jednodniowej wycieczki turystycznej.
Zapytanie ofetowe na zorganizowanie jednodniowej wycieczki turystycznej w ramach projektu "Znowu aktywni - program aktywnej integracji w gminie Czarnożyły" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego....więcej w zakładkach Przetargi Znowu Aktywni

Wtorek 03-04-2012

Informacje o wyborze oferty
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnożyłach zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i realizację usług szkoleniowo-doradczych dla 7 osób w ramach projektu...więcej w zakładkach PrzetargiZnowu Aktywni

Poniedziałek 19-03-2012

Zapytanie ofertowe
Przedmiotem Zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie na rzecz Zamawiającego usług szkoleniowych ramach projektu "Znowu aktywni - program aktywnej integracji w Gminie Czarnożyły" ...więcej w zakładkach PrzetargiZnowu Aktywni

Poniedziałek 09-01-2012

Wniosek o dofinansowanie
Wniosek o dofinansowanie projektu systemowego "Znowu aktywni - program aktywnej integracji w gminie Czarnożyły" na 2012r. ...więcej w zakładce Znowu Aktywni

Poniedziałek 12-12-2011

Zakończenie projektu
Zakończenia projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnożyłach pn. "Znowu aktywni-program aktywnej integracji w gminie Czarnożyły" ...więcej w zakładce Znowu Aktywni

Poniedziałek 28-11-2011

Zakończenie zajęć szkoleniowych
Dobiegły końca wszystkie zajęcia przewidziane dla beneficjentów ostatecznych projektu systemowego "Znowu aktywni-program aktywnej integracji w gminie Czarnożyły" w 2011r. ...więcej w zakładce Znowu Aktywni

Poniedziałek 03-10-2011

Kurs zawodowy handlowiec/sprzedawca
III edycja projektu systemowego realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnożyłach zbliża się do końca. 5 września cztery panie rozpoczęły swój udział w kursie zawodowym handlowiec/sprzedawca z obsługą kas fiskalnych ...więcej w zakładce Znowu Aktywni

Piątek 02-09-2011

Szkolenia zawodowe
W miesiącu sierpniu rozpoczęły się szkolenia zawodowe w ramach trwającego w 2011r. projektu systemowego "Znowu aktywni-program aktywnej integracji w gminie Czarnożyły" realizowanego przez GOPS w Czarnożyłach ...więcej w zakładce Znowu Aktywni

Piątek 05-08-2011

Kursy komputerowe
Uczestnicy projektu systemowego realizowanego przez GOPS w Czarnożyłach w dniach 25,26,27,28,29 lipca odbyli kurs komputerowy, który był uzupełnieniem kursów zawodowych wybranych przez beneficjentów ...więcej w zakładce Znowu Aktywni

Wtorek 12-07-2011

Wycieczka w ramach projektu
W dniu 30 czerwca uczestnicy kolejnej edycji projektu systemowego "Znowu aktywni-program aktywnej integracji w gminie Czarnożyły" realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnożyłach wzięli udział w jednodniowej wycieczce do Łodzi ...więcej w zakładce Znowu Aktywni

Wtorek 28-06-2011

Szkolenie z zakresu stylizacji i wizażu
Czerwiec dla uczestników projektu "Znowu aktywni-program aktywnej integracji w gminie Czarnożyły" był miesiącem , w którym odbyli szkolenie z zakresu stylizacji i wizażu ...więcej w zakładce Znowu Aktywni

Poniedziałek 30-05-2011

Najkorzystniejsza oferta szkoleń w ramach projektu
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnożyłach informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację szkoleń w ramach projektu "Znowu aktywni-program aktywnej integracji w gminie Czarnożyły", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego ...więcej w zakładce Znowu Aktywni

Czwartek 28-04-2011

Podpisany aneks do umowy ramowej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnożyłach informuje, że w dniu 1.04.2011r. został podpisany aneks do umowy ramowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki między Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi a Gminą Czarnożyły ...więcej w zakładce Znowu Aktywni

Czwartek 31-03-2011

Zakończony proces rekrutacji
Zakończył się proces rekrutacji do projektu systemowego realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnożyłach - "Znowu aktywni-program aktywnej integracji w gminie Czarnożyły". ...więcej w zakładce Znowu Aktywni

Aktualności
Poniedziałek 28-02-2011

Zatwierdzony wniosek do realizacji
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnożyłach informuje, że złożony w listopadzie do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi (IP2) wniosek o dofinansowanie realizacji projektu systemowego "Znowu aktywni-program aktywnej integracji w gminie Czarnożyły" został poddany ocenie merytorycznej i zatwierdzony do realizacji ...więcej w zakładce Znowu Aktywni

Poniedziałek 17-01-2011

Certyfikaty dla uczestników projektu "Znowu Aktywni"
W ramach zadania o charakterze środowiskowym zorganizowane zostało spotkanie wigilijne - zakończeniowe, na którym rozdano uczestnikom certyfikaty ukończenia uczestnictwa w projekcie oraz podsumowano realizację działań projektu w 2011r. ...więcej w zakładce Znowu Aktywni

Środa 01-12-2010

Złożony wniosek o dofinansowanie projektu systemowego.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnożyłach w dniu 19 listopada złożył do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi wniosek o dofinansowanie realizacji projektu systemowego "Znowu aktywni - program aktywnej integracji w gminie Czarnożyły" w 2011r. i czeka na jego formalno-merytoryczną ocenę. ...więcej w zakładce Znowu Aktywni

Czwartek 25-11-2010

Podsumowanie kontraktów socjalnych
Realizacja projektu "Znowu aktywni-program aktywnej integracji w gminie Czarnożyły" w 2010r. zbliża się do końca. Cztery beneficjentki zakończyła swój udział w projekcie w październiku (kurs zawodowy "bukieciarstwo"), jeden uczestnik wcześniej - w miesiącu lipcu (kurs zawodowy "obsługa wózków widłowych"). ...więcej w zakładce Znowu Aktywni

Piątek 22-10-2010

Ostatnie szkolenia z zakresu bukieciarstwa
W dniach 4,5,11,12 października odbyły się ostatnie ze szkoleń zaplanowanych na rok 2010 w ramach projektu systemowego realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnożyłach. Kurs zawodowy "bukieciarstwo" ukończyły 4 uczestniczki. ...więcej w zakładce Znowu Aktywni

Piątek 24-09-2010

Kontynuacja szkoleń z zakresu bukieciarstwa
Miesiąc wrzesień to dla naszych uczestniczek kolejny etap udziału w projekcie systemowym "Znowu aktywni-program aktywnej integracji w gminie Czarnożyły". W tym czasie Beneficjentki uczestniczyły w dalszej części szkoleń zawodowych z zakresu "Bukieciarstwa". ...więcej w zakładce Znowu Aktywni

Czwartek 26-08-2010

Szkolenia z zakresu bukieciarstwa
Trwają szkolenia zawodowe w ramach projektu systemowego realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnożyłach. Od 16 sierpnia 4 beneficjentki uczestniczą w kursie "bukieciarstwo". ...więcej w zakładce Znowu Aktywni

Czwartek 22-07-2010

Kurs komputerowy
W dniach od 5.07.2010r do 9.07.2010r w ramach projektu systemowego "Znowu aktywni-program aktywnej integracji w gminie Czarnożyły", w sali Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Wieluniu przy ul. Śląskiej przeprowadzono kurs komputerowy więcej w zakładce Znowu Aktywni

Czwartek 24-06-2010

Kolejne szkoleniowe moduły
W czerwcu uczestnicy projektu "Znowu aktywni-program aktywnej integracji w gminie Czarnożyły" realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnożyłach odbyli kolejne etapy szkoleń. więcej w zakładce Znowu Aktywni

Wtorek 08-06-2010

Rozpoczęcie szkoleń
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnożyłach po raz drugi realizuje projekt systemowy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z priorytetu VII _Promocja integracji społecznej_, działanie 7.1 , więcej w zakładce Znowu Aktywni

Poniedziałek 19-04-2010

Podpisanie aneksu umowy ramowej projektu
W dniu 16.04.2010r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnożyłach podpisał aneks do umowy ramowej projektu systemowego "Znowu aktywni-program aktywnej integracji w gminie Czarnożyły", więcej w zakładce Znowu Aktywni

Poniedziałek 15-03-2010

Zatwierdzenie wniosku o dofinansowanie
W dniu 8.03.2010 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnożyłach otrzymał pismo z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi potwierdzające zatwierdzenie wniosku o dofinansowanie projektu "Znowu aktywni-program aktywnej integracji w gminie Czarnożyły" na 2010 rokZnowu Aktywni

Wtorek 9-02-2010

Negocjacje z WUP w Łodzi
Trwają negocjacje Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnożyłach z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi-Instytucją Pośredniczącą II stopnia, dotyczące wniosku o dofinansowanie projektu "Znowu aktywni-program aktywnej integracji w gminie Czarnożyły".Znowu Aktywni

Środa 6-01-2010

GOPS w Czarnożyłach złożył wniosek o dofinansowanie projektu
Pod koniec grudnia 2009 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnożyłach złożył do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi wniosek o dofinansowanie projektu "Znowu aktywni-program aktywnej integracji w gminie Czarnożyły" na 2010r. Wniosek spełnił kryteria i wymagania formalne i został przekazany do oceny merytorycznej, o wynikach której nasz ośrodek zostanie poinformowany w ciągu najbliższego miesiąca.Znowu Aktywni

Środa 16-12-2009

W dniu 3.12.2009r. uroczyście zakończony został projekt "Znowu aktywni-program aktywnej integracji w gminie Czarnożyły", realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnożyłach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ... więcej informacji w zakładce Znowu Aktywni

Piątek 20-11-2009

W dniach 16-17 oraz 18-19 listopada odbyły się kolejne szkolenia w ramach projektu systemowego realizowanego przez GOPS w Czarnożyłach pt."Znowu aktywni-program aktywnej integracji w gminie Czarnożyły" ... więcej informacji w zakładce Znowu Aktywni

Piątek 23-10-2009

Nabór do projektu systemowego GOPS w Czarnożyłach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnożyłach informuje, że rozpoczyna przygotowania do kolejnej edycji projektu systemowego w Ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie 7.1.1. "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej".
Jeżeli chcesz zmienić swoją sytuację życiową , społeczną i zawodową, jesteś w wieku aktywności zawodowej, nie pracujesz lub jesteś zarejestrowana/y w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wieluniu jako osoba bezrobotna i jesteś świadczeniobiorcą pomocy społecznej zgłoś się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnożyłach w celu wypełnienia przedwstępnej ankiety rekrutacyjnej. Ankieta dotyczyć będzie rozeznania w jakiego typu szkoleniach / kursach chciałyby wziąć udział osoby zainteresowane przystąpieniem do projektu. Ponadto pracownicy socjalni udzielą państwu wszelkich informacji dotyczących zasad uczestnictwa i przebiegu działań w projekcie.
Piątek 16-10-2009

Kolejny miesiąc realizacji projektu "ZNOWU AKTYWNI"

W tym czasie beneficjentki uczestniczą w kursach zawodowych pozwalających im zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe... więcej informacji w zakładce Znowu Aktywni

Czwartek 10-09-2009

Kolejny etap projektu
Projekt "Znowu Aktywni - Program Aktywnej Integracji w Gminie Czarnożyły" wkracza w kolejny etap realizacji. W dniach 7 i 8 września odbyły się warsztaty doradztwa zawodowego dla uczestniczek projektu..... więcej informacji w zakładce Znowu Aktywni

Poniedziałek 07-09-2009

Gmina Czarnożyły przystąpiła w roku szkolnym 2009/2010 do pilotażowego programu "Uczeń na wsi - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz miejsko-wiejskie", realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Głównymi celami programu są:
 • wyrównywanie szans w zdobyciu wykształcenia przez uczniów, będących osobami niepełnosprawnymi , zamieszkujących gminę Czarnożyły
 • poprawa warunków kształcenia uczniów niepełnosprawnych
 • umożliwienie uczestnictwa w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej i psychicznej
Adresatami programu są:
 • osoby niepełnosprawne , posiadające ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, pobierające naukę w szkole podstawowej, gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej ( z wyłączeniem szkoły policealnej) , zamieszkujące na terenie gmin wiejskich, obszaru wiejskiego lub miasta do 5 tys. mieszkańców w gminie miejsko-wiejskiej, których średni miesięczny dochód brutto nie przekracza 120 najniższego wynagrodzenia przypadającego na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym.
Zgodnie z postanowieniami pilotażowego programu "UCZEŃ NA WSI", przez "najniższe wynagrodzenie" należy rozumieć wynagrodzenie, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U z 2008 r. Nr 14, poz. 92, z późn. zm.);, tj. minimalne wynagrodzenie za pracę obowiązujące w styczniu danego roku, ustalane na podstawie odrębnych przepisów. W 2009 roku jest to kwota 1.276,00 zł, czyli 120% wynosi 1.531,20 zł.
W przypadku nieletnich adresatów obszaru A programu (dzieci i młodzież do lat 18) uprawnionym do ubiegania się o przyznanie pomocy finansowej w ramach programu jest rodzic lub opiekun prawny.
Przyznane w ramach obszaru A dofinansowanie , może obejmować następujące koszty :
 • zakup przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę
 • uczestnictwa w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej i psychicznej
 • związane z dostępem do Internetu(instalacja i abonament) , z wyłączeniem zakupu komputera
 • kursów doszkalających w zakresie programu nauczania oraz kursów językowych
 • wyjazdów organizowanych w ramach zajęć szkolnych
W przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych przyznane w ramach programu dofinansowanie może obejmować nastepujące koszty:
 • opłata za naukę(czesne)
 • zakwaterowania( gdy uczeń pobiera naukę poza miejscem zamieszkania)
 • dojazdów do szkoły
Wnioski o dofinansowanie kosztów nauki należy składać do 9 października 2009 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnożyłach
Wnioski oraz szczegółowe informacje są dostępne w Urzędzie Gminy Czarnożyły oraz na stronie www.pfron.org.pl
Sobota 15-08-2009

Zakończenie kolejnego etapu szkoleń
Zakończył się kolejny etap szkoleń w ramach projektu "Znowu Aktywni - Program Aktywnej Integracji w Gminie Czarnożyły", realizowanego przez GOPS w Czarnożyłach..... więcej informacji w zakładce Znowu Aktywni

Czwartek 06-08-2009

Rozpoczęcie cyklu szkoleń
W dniu 5 sierpnia 2009 r. rozpoczął się cykl szkoleń w ramach projektu "Znowu Aktywni - Program Aktywnej Integracji w Gminie Czarnożyły". W sierpniu spotkania będą odbywać się w siedzibie Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego Wieluniu.... więcej informacji w zakładce Znowu Aktywni

Środa 29-06-2009

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnożyłach informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację szkoleń w ramach projektu "Znowu aktywni - program aktywnej integracji w gminie Czarnożyły " .... więcej informacji w zakładce Znowu Aktywni

Piątek, 19-06-2009

Spotkanie organizacyjne uczestniczek projektu "Znowu Aktywni- Program Aktywnej Integracji w Gminie Czarnożyły"
W dniu 17 czerwca, w siedzibie Urzędu Gminy w Czarnożyłach odbyło się spotkanie organizacyjne uczestniczek projektu "Znowu Aktywni - Program Aktywnej Integracji w Gminie Czarnożyły".... więcej informacji w zakładce Znowu Aktywni

Piątek, 12-06-2009

Zaproszenie na spotkanie organizacyjne zakwalifikowanych uczestników projektu "Znowu Aktywni - Program Aktywnej Integracji w Gminie Czarnożyły"
Spotkanie odbędzie się w dniu 17 czerwca 2009r. o godzinie 10 w siedzibie Urzędu Gminy w Czarnożyłach w pokoju nr 4... więcej informacji w zakładce Znowu Aktywni

Piątek, 12-06-2009

Zakończenie naboru do Projektu "Znowu Aktywni - Program Aktywnej Integracji w Gminie Czarnożyły"
Pracownicy socjalni wraz z koordynatorem Projektu dokonali rekrutacji uczestników ... więcej informacji w zakładce Znowu Aktywni

Środa, 20-05-2009

Trwa nabór do Projektu "Znowu Aktywni - Program Aktywnej Integracji w Gminie Czarnożyły"
Jeżeli jesteś zainteresowany/a uczestnictwem w Projekcie "Znowu Aktywni - Program Aktywnej Integracji w Gminie Czarnożyły" realizowanego w ramach Program Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.1. "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej" ... więcej informacji w zakładce Znowu Aktywni

Czartek, 14-05-2009

Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Czarnożyłach przystępuje do realizacji projektu w ramach programu unii europejskiej "ZNOWU AKTYWNI - PROGRAM AKTYWNEJ INTEGRACJI W GMINIE CZARNOŻYŁY"... więcej informacji w zakładce Znowu Aktywni

Wtorek, 05-05-2009

Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Czarnożyłach podpisuje umowę ramową Projektu systemowego: "Znowu Aktywni - Program Aktywnej Integracji w Gminie Czarnożyły"... więcej w zakładce Znowu Aktywni

Poniedziałek, 02-03-2009

Witamy na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnożyłach
Witryna ta posłuży odbiorcom do lepszego poznania funkcjonowania ośrodka
Aktualizacja strony
Informacje

Zobacz


szablony na bloga
Valid HTML 4.01 Transitional
Copyright by XYZ szablony