Menu główne

Linki

Newsy
Witamy na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnożyłach
Witryna ta posłuży odbiorcom do lepszego poznania funkcjonowania ośrodka

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnożyłach funkcjonuje na podstawie statutu przyjętego uchwałą Rady Gminy w Czarnożyłach Nr XIII/75/96.

Podstawowym celem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka. Ośrodek realizuje zadania wynikające zarówno z ustawy o pomocy społecznej jak i ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej.
Aktualizacja strony
Informacje

Zobacz


szablony na bloga
Valid HTML 4.01 Transitional
Copyright by XYZ szablony